Salatschalen und Klappboxen

1.  SB250 -Salatschalen -250ml

3.  SB500 -Salatschalen -500ml

5.  FB250 -Feinkostbecher PP eckig -250ml

7.  SO375 -Klarsicht-boxen PET ovel -375ml

9.  RS375 -Rechteck-boxen PET  -375ml

2.  SB375 -Salatschalen -375ml

4.  SB750 -Salatschalen -750ml

6.  FB375 -Feinkostbecher PP eckig -375ml

8.  SO750 -Klarsicht-boxen PET ovel -750ml

10.  RS500 -Rechteck-boxen PET  -500ml

11.  RS750-Rechteck-boxen PET  -750ml